Praktische hulp nodig bij ziekteverzuimbegeleiding, die voldoet aan alle wet- en regelgeving?

Goede verzuimbegeleiding is cruciaal voor een snelle, verantwoorde re-integratie en voor het minimaliseren van de duur van het verzuim. Is één van je werknemers al voor een langere tijd arbeidsongeschikt en wil je weten wat er van jou als werkgever verwacht wordt? Onze casemanagers van HR Abonnement stellen samen met jou en de werknemer tijdig een plan van aanpak op en zorgen ervoor dat er aan alle verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter wordt voldaan.

Er wordt veel van jou als werkgever verwacht

Los van het feit dat er door de afwezigheid van je werknemer waarschijnlijk een probleem in de planning ontstaat, maak je je natuurlijk ook zorgen over het welzijn van je medewerker. Daarnaast moeten zowel jij als je werknemer ook nog eens voldoen aan verschillende wet- en regelgeving. Re-integratie is vaak een ingewikkeld proces. Voor jou, maar ook voor je werknemer. En als je dit proces niet goed hebt geregeld, kan er een behoorlijk kostenplaatje aan vastzitten. Het is dus belangrijk dat je weet wat er van jou als werkgever wordt verwacht tijdens langdurig of frequent ziekteverzuim van je werknemers. De Wet Verbetering Poortwachter is wederkerig, dus dit geldt ook voor je werknemer.

Effectieve verzuimbegeleiding volgens de Wet verbetering Poortwachter

Met verzuimbegeleiding op maat staan we graag voor je klaar om de verzuimbegeleiding van langdurig zieke werknemers samen met jou op te pakken of volledig van je over te nemen. We hebben veel ervaring met re-integratieprocessen 1e en 2e spoor en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft voor ons geen geheimen.

 • De begeleiding van het hele ziekteverzuimtraject van je medewerker vanaf dag 1 tot en met 104 weken arbeidsongeschiktheid.
 • We helpen je om aan alle verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter te voldoen en bewaken de wettelijke termijnen.
 • We stellen op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts samen met jou en je werknemer een plan van aanpak op.
 • Ervoor zorgen dat er een verplichte 42e-weekmelding bij het UWV wordt gedaan.
 • Het bewaken van de termijnen als het gaat om periodieke evaluaties, eerstejaarsevaluatie en de eindevaluatie en stellen deze samen met jou en je werknemer op.
 • Wij faciliteren en coördineren het gesprek met de arbeidsdeskundige, het deskundigenoordeel van het UWV of het 1e en 2e spoor traject.
 • Ook begeleiden we desgewenst het outplacementtraject.

Heb je aan alle verplichtingen voldaan en lukt het een werknemer niet om binnen 104 weken succesvol te re-integreren, dan helpen we je bij een WIA aanvraag bij het UWV en de eventuele afwikkeling van het dienstverband.

Het voordeel van verzuimbegeleiding bij HR Abonnement®

 • Je wordt begeleid en ondersteund door een ervaren casemanager van HR Abonnement.
 • We streven naar een snelle, verantwoorde en duurzame re-integratie van je medewerkers.
 • De duur van het verzuim wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd.
 • Je kunt altijd rekenen op persoonlijk HR advies.
 • Je ervaart lagere verzuimkosten.
 • We richten de verzuimbegeleiding zó in, dat de re-integratie van je werknemers vanaf dag één goed geregeld is.
 • Jij loopt als werkgever zo min mogelijk risico.
 • We geven je handvatten voor het voeren van een effectief verzuimgesprek.

Verzuimbegeleiding nodig?

Heb je hulp nodig bij het ziekteverzuim van je werknemers? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij ons aan. Onze HR Business Partners kijken graag met je mee. Heb je vragen over andere HR-gerelateerde zaken als personeelsadministratie, loonadministratie of arbeidsomstandigheden? Neem dan contact met ons op.