De HR Abonnement BasisScan?

Ruim vijftien jaar geleden bedacht onze eigenaar dat het handig zou zijn als je een eenvoudige, maar zorgvuldige en vooral effectieve tool zou hebben, die snel een goed beeld zou kunnen geven over waar een organisatie staat als het gaat om HR.

Ingegeven door het meestal instappen in een bestaande organisatie en snel tot de essentie willen komen om zorgvuldig te kunnen adviseren, is het van belang te weten waar je nu staat, wat gaat goed en tegelijkertijd wat moet verbeterd, of is zelfs een risico. Met onze HR BasisScan, die we alsmaar blijven doorontwikkelen, komen we snel tot de kern en de feitelijke conclusies, om jou praktisch en zorgvuldig te kunnen vertellen waar je nu staat.

 

Wat krijg je en wat gaan we doen?

 • Wettelijk moet elk bedrijf een aantal HR basiszaken goed geregeld hebben, maar wat is dat precies allemaal?
 • Wij hebben de HR Abonnement BasisScan ontwikkeld waarmee we op eenvoudige wijze kunnen vaststellen of je aan de wettelijke verplichtingen voldoet
 • We gaan aan de hand van de HR inventarisatie-vragenlijst met je in gesprek, om de volgende zaken inzichtelijk te krijgen:
  • De stand van zaken van de huidige HR processen
  • Benodigde en gewenste verbeteringen van de huidige HR processen (i.v.m. wettelijke kaders)
 • Per onderwerp zullen we dit prioriteren in een overzichtelijk rapport , zodat je in één opslag ziet hoe ermee om te gaan en op te lossen. Dit rapport is voorzien van een stoplichtmodel met daarin een onderscheid tussen:
  • Groen (goed) – geen actie nodig
  • Oranje (nodig) – actie nodig
  • Rood (wettelijk) – nu actie nodig
 • Wij stellen bij de rode en oranje prioriteiten voor hoe je het groen krijgt, praktisch, leesbaar en begrijpelijk
 • Ook nemen we hierin meteen de gewenste aanpassingen in de  huidige HR processen door
 • Het rapport komen we live met je nabespreken, zodat we zeker weten dat we je goed hebben geholpen en je direct vragen kunt stellen
 • Heb je  vervolgens nog hulp  nodig  bij de vervolgstappen, dan maken we verdere afspraken (dit valt niet binnen dit pakket)

 

Wat levert de HR BasisScan je op?

 • Een praktisch overzichtelijk rapport met heldere actiepunten geprioriteerd in rood (hoogste prio), oranje (prio op korte termijn) en groen (geen prio / goed geregeld)
 • Sturen op feiten is nu eenvoudig en te vertalen naar wie doet wat
 • Dit geeft rust en ruimte om toe te komen aan ondernemen en HR Management, datgene wat jullie samen écht verder helpt!

 

Wie neemt de HR BasisScan af?

Doordat onze ervaren HR Business Partners veel kennis en kunde in huis hebben op het gebied van HR kunnen ze snel schakelen op verschillende onderwerpen en ook verbanden leggen, die zich direct praktisch vertalen in de rapportage. De nulmeting wordt dan ook altijd door een ervaren HR Business Partner uitgevoerd.

 

HR Abonnement BasisScan inplannen?

Bel ons dan meteen op 085 – 0027743 of stuur een mail naar [email protected].
Wil je verder weten wat wij voor jou en je onderneming kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We zetten onze kennis en kunde graag voor jouw organisatie in!